Uprava

Upravni odbor Ige je formiran 2013. godine u skladu sa Zakonom o Izvozno-kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine (Službeni Glasnik 62/2004). Sastoji se od pet članova s tim da se po dva člana imenuju u ime svakog entiteta, dok je jedan član iz institucija BiH. Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora vrši Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog vlada entiteta i nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine, po principu zastupljenosti konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor Agencije čine:;

  U ime BiH:
 1. Dragana Lažetić - od 17.12.2012.
  U ime FBiH:
 1. Mira Bradara - od 17.12.2012.
 2. Goran Miraščić - od 03.03.2016.
  U ime RS:
 1. Gordana Praštalo - od 17.12.2012.
 2. Adisa Banović - od 17.12.2012.

Predsjedavajuća Upravnog odbora IGA je Mira Bradara.

Zamjenik Predsjedavajuća Upravnog odbora IGA je Dragana Lažetić.