Naš tim

RUKOVODSTVO Contact
LAMIJA KOZARIĆ-RAHMAN Generalna direktorica Sarajevo 033/720-140
MIRKO DEJANOVIĆ Zamjenik Generalne direktorice Banja Luka 051/220-120
LAZAR PRKAČIN Zamjenik Generalne direktorice Mostar 033/720-140
Tim u Sarajevu Pozicija Telefon Adresa elektronske pošte
EDINA TIRO Stručni saradnik za opšte poslove – Kabinet rukovodstva 033/720-140 edina.tiro@iga.gov.ba
RANKA RADOVIĆ Rukovodilac odjela za opšte i pravne poslove 033/720-142 ranka.radovic @iga.gov.ba
ERMIN KAHRIĆ Rukovodilac odjela finansija i računovodstva 033/720-149 ermin.kahric@iga.gov.ba
FARUK IMAMOVIĆ Rukovodilac odjela za kreditiranje, garancije i faktoring 033/720-145 faruk.imamovic@iga.gov.ba
ALDIJANA DUBRAVIĆ Rukovodilac odjela za kreditno osiguranje 033/720-144 aldijana.dubravic@iga.gov.ba
PETROVIĆ FIDA Referent za knjigovodstveno – računovodstvene poslove 033/720-150 fida.petrovic@iga.gov.ba
SANDRA DOBROVIĆ-KOTORIĆ Stručni saradnik kreditnog osiguranja 033/720-147 sandra.dobrovic@iga.gov.ba
DEMIR HADŽIMURATOVIĆ
Stručni saradnik kreditnog osiguranja 033/720-146 demir.hadzimuratovic@iga.gov.ba
Banja Luka Veselina Masleše 1 , 78 000 Banja Luka Tel / Fax: 051/220-120
SNEŽANA ĆELIĆ Poslovni sekretar 051/215-844 s.celic@inecco.net
Mostar Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar lazar.prkacin@iga.gov.ba
en_GBEnglish