Partners

Institutions

BiH INSTITUCIJE

Ministarstvo vanjskih poslova
FIPA
Spoljnotrgovniska komora BiH
Agencija za bankarstvo FBIH
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Centralna banka BiH
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

INTERNACIONALNE ORGANIZACIJE

Agencija za multilateralna osiguranja investicija (MIGA)
Azijsko-pacificka gospodarska organizacija(APEC)
Azijska razvojna banka (ADB)
BERNSKA UNIJA
EU Komisija
OECD
PARIŠKI KLUB
Svjetska trgovinska organizacija (WTO)

MULTIRATERALNE ORGANIZACIJE

Africka agencija za osiguranje trgovine (ATI)
Medjuarapska organizacija za osiguranje investicija (IAIGC)
Islamska organizacija za osiguranje investicija i izvoznih kredita (ICIEC)

AGENCIJE ZA NAPLATU

Central European Finance (C.E.F.) International Ltd., Poljska
Creditreform d.o.o., Hrvatska
International Advisers, Nizozemska 
Kreditschutzverband von 1870 KSV, Austrija
Prokolekt d.o.o., Hrvatska
en_GBEnglish