Usluge

Kreditno Osiguranje

Osiguranje naplate potraživanja je jedinstven finansijski instrument koji vas štiti od rizika neplaćanja jednog ili više kupaca koji su nastali usljed pogoršane finansijske situacije ili bankrota kupca.

Faktoring

Faktoring je usluga koja vam omogućava prodaju proizvoda i usluga na odgođeno plaćanje, pri čemu za naplatu ne morate čekati istek dogovorenog kreditnog perioda, već novac dobijate odmah.

Garancije

Učešće domaćih preduzeća na međunarodnim tenderima, isporuka opreme ili izvođenje radova u inostranstvu je obično praćeno zahtjevom kupca/investitora za obezbjeđenjem odgovarajuće bankovne garancije.

Boniteti

Kad treba donijeti pravu odluku o tome da li uspostaviti saradnju sa novim kupcem ili dobavljačem i kad treba saznati do kakvih je promjena došlo kod postojećeg partnera, potrebne su vam pouzdane informacije.
bs_BABosnian