Industrije

Industrije


IGA generalno financira sve vrste industrija. Ipak, postoje određena ograničenja, kada se posebna predostrožnost preuzima kod pristupanja izvoznicima iz pojedinih industrija. Na primjer, faktoring se rijetko vezuje sa mesnom, građevinskom ili uslužniom industrijama. Za razliku od faktoringa, kod izdavanja garancija za dobro izvršenje posla, skoro uvijek se javljaju građevinska i uslužne industrije.


Istorijski su neke industrije obilježile privredu Bosne i Hercegovine. Prije rata u BiH (1992-1995), Bosna i Hercegovina je bila najveći izvoznik među 6 republika bivše Jugoslavije. Većina tog izvoza se odnosila na industrije metala, oružja i streljiva, kao i drvnu industriju. I danas se zadržala ovakva podjela, s tim da je industrija streljiva i oružja značajno umanjena i strogo kontrolisana.


U BiH postoje dva velika izvoznika iz oblasti metala, na koje se odnosi skoro 35% ukupnog izvoza iz BiH. Negdje između 10-15% ukupnog izvoza iz BiH se odnosi na male individualne izvoze koji ne predstavljaju značajnu marketinšku metu za IGA-u kao nekoga kome bi IGA ponudila svoje usluge. Ostatak izvozne strukture je reflektovan i učešćem pojedinih industrija u našem portfelju.


IGA je najviše izložena prema metalnoj industriji. Mi smo podržavali ili još uvijek podržavamo kompanije iz različitih sektora ove industrije – od proizvođača čeličnih cijevi do proizvođača malih dijelova za automobilsku industriju. Poslije rata, trgovina na veliko i malo je postala značajna industrijska grana, što se odražava i u našem portfelju. Poseban razlog tome je što su pojedine globalne i ostale tržne marke otvorile regionalna distributivna predstavništva u BiH.


Drvna i prehrambena industrija slije u IGA portfelju, kao i građevinska industrija koja je tokom 2009 posebno pogođena svjetskom ekonomskom krizom.


bs_BABosnian