Korupcija

PRAVILNIK O KORUPCIJI
Na osnovu člana 13. stav 1.b. Zakona o osnivanju Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 62/04 od 30.12.2004. godine) i člana 5. stav 2. Statuta Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 99/07 od 25.12.2007. godine), a u skladu sa članom 5.stav 2. Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 100/13 od 23.12.2013. godine) Upravni Odbor Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine, je na 11. sjednici održanoj dana 21.10.2014. godine, donio slijedeći:


PRAVILNIK O PRIJAVI KORUPCIJE u IGA-e


Tekst Pravilnika možete pročitati OVDJE


Odluka i obaviještenje o imenovanju komisije sa imenima članova možete pročitati OVDJE


Obrazac “Prijavi Korupciju”, možete naći OVDJE


E-mail adresa koja se koristi za prijavu korupcije je prijavi.korupciju@iga.gov.ba


bs_BABosnian