Finansijski izvještaji

Novosti

12.02.2020.

U skladu sa članom 28.stav 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH br:39/14), Izvozno kreditna agencija Bosne i Hercegovine „IGA“, objavljuje informaciju da će provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja, a za usluge međunarodne revizije finansijskih izvještaja za 2019. godinu.


Preuzimanje tenderske dokumentacije i detalji se mogu dobiti lično na adresi IGA-e, ulica Hamdije Čemerlića 2/XVI, Sarajevo, do 17.02.2020, do 10 sati.


27.09.2019.


U skladu sa članom 28.stav 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH br:39/14), Izvozno kreditna agencija Bosne i Hercegovine „IGA“, objavljuje informaciju da će provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja, a za usluge međunarodne revizije finansijskih izvjetaja.

Preuzimanje tenderske dokumentacije i detalji se mogu dobiti lično na adresi IGA-e, ulica Hamdije Čemerlića 2/XVI, Sarajevo, do 30.09.2019, do 10 sati.Nezavisni finansijski izvještaji

Napomena: 04.06.2007. godine, IGA je presla iz pravnog oblika d.o.o. u Izvozno Kreditnu Agenciju BiH. Sa tim danom urađen je poslednji revizorski izvještaj za IGA d.o.o.PeriodRevizorVeličina
01.01.2015. – 31.12.2015.DeloittePo pisanom zahtjevu!
01.01.2014. – 31.12.2014. KPMGPo pisanom zahtjevu!
01.01.2013. – 31.12.2013. KPMGPo pisanom zahtjevu!
01.01.2012. – 31.12.2012. Deloitte2Mb
01.01.2011. – 31.12.2011. Deloitte1.7Mb
01.01.2010. – 31.12.2010. Deloitte 1.8Mb
01.01.2009. – 31.12.2009. Deloitte 688Kb
01.01.2008. – 31.12.2008.Deloitte 660Kb
05.06.2007. – 31.12.2007. Deloitte 110Kb


bs_BABosnian