Uprava


Upravni odbor Ige je formiran 2013. godine u skladu sa Zakonom o Izvozno-kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine (Službeni Glasnik 62/2004). Sastoji se od pet članova s tim da se po dva člana imenuju u ime svakog entiteta, dok je jedan član iz institucija BiH. Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora vrši Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog vlada entiteta i nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine, po principu zastupljenosti konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.


Upravni odbor Agencije čine:


  1. Dragana Lažetić – od augusta 2018
  1. Mirjana Vučić – od Augusta 2018
  2. Samir Iskrić – od Augusta 2018
  1. Milorad Đurđević – od Augusta 2018
  2. Adisa Banović – od Augusta 2018

Predsjedavajuća Upravnog odbora IGA je Mirjana Vučić.

Zamjenik Predsjedavajuće Upravnog odbora IGA je Milorad Đurđević.

bs_BABosnian