Kreditno Osiguranje

Osiguranje naplate potraživanja je jedinstven finansijski instrument koji vas štiti od rizika neplaćanja jednog ili više kupaca koji su nastali usljed pogoršane finansijske situacije ili bankrota kupca.

Faktoring

Faktoring je usluga koja vam omogućava prodaju proizvoda i usluga na odgođeno plaćanje, pri čemu za naplatu ne morate čekati istek dogovorenog kreditnog perioda, već novac dobijate odmah.

Garancije

Učešće domaćih preduzeća na međunarodnim tenderima, isporuka opreme ili izvođenje radova u inostranstvu je obično praćeno zahtjevom kupca/investitora za obezbjeđenjem odgovarajuće bankovne garancije.

Boniteti

Kad treba donijeti pravu odluku o tome da li uspostaviti saradnju sa novim kupcem ili dobavljačem i kad treba saznati do kakvih je promjena došlo kod postojećeg partnera, potrebne su vam pouzdane informacije.

Osoblje

Riječ dobrodošlice

Poštovani posjetioci,

dobrodošli na Internet stranice Izvozno Kreditne Agencije Bosne i Hercegovine. Agencija IGA djeluje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine sa centralom u Sarajevu, te podružnicama u Banja Luci i Mostaru.

IGA podržava izvoz iz BiH putem posebno osmišljenih financijskih i konsultantskih proizvoda, namijenjenih za podsticaj izvoza a zasnovanih na poznavanju inostranih tržišta koja IGA sakuplja više od 10 godina.

Više o našem radu, proizvodima i uslugama saznajte na našim stranicama.


Lamija Kozarić – Rahman

Generalni Direktor

  • Godina iskustva
  • Zadovoljnih klijenata
  • %

    Povjerenje

Asocijacije

Praški klub Bernske unije je međunarodna asocijacija novih i postojećih osiguravatelja izvoznih kredita i investicija. Njegovi članovi su prvenstveno bile zemlje iz srednje i istočne Evrope, da bi se kasnije proširio i sa članicama iz Afrike i Azije. IGA je punopravni član Praškog kluba od 1998. godine. Praški klub podržava svoje članove u razvoju njihovih kapaciteta i sistema za kreditiranje izvoznih poslova i osiguranje investicija.

Jedna od najvažnijih aktivnosti Praškog kluba je uspostavljanje saradnje i razmjena informacija i iskustava između izvozno-kreditnih agencija putem redovnih sastanaka koji se održavaju dva puta godišnje. IGA je bila domaćin sastanka Praškog kluba koji je održan u periodu od 29. novembra do 01. decembra 2005

nivou operacije obezbjeđena ne rizična izvozna prodaja, nego ovakva šema dozvoljava izvozniku da nudi robu po povoljnijim uslovima svojim ino kupcima. Manji su troškovi administracije i dokumentacije, a veća ušteda dragocjenog vremena i za izvoznika i za njegovog kupca.

Zakonska regulativa

Parlament BiH 2004. godine donosi Zakon o Izvozno-kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine i time utvrđuje nastavak rada IGE kao državne izvozno-kreditne agencije sa osnivačkim kapitalom od 52 miliona KM. IGA djeluje kao samostalno, nedepozitno i neprofitno pravno lice u skladu sa principima o likvidnosti i osiguranju poslovanja bez gubitka.

Cilj Zakona o osnivanju Izvozno-kreditne agencije BiH je da obezbijedi uslove za podsticaj izvoza roba i usluga iz Bosne i Hercegovine putem osiguranja, finansiranja, izdavanja garancija, kao i uspostavljanja osnova za razvoj i promociju ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine sa inostranstvom.

Zakon o osnivanju Izvozno-kreditne agencije BiH reguliše status, djelatnost, upravljanje i rukovođenje, ovlaštenja, obaveze i finansiranje Ige.

Zakon o osnivanju Izvozno-Kreditne Agencije BiH

Konkursi i javne nabavke

22/11/2017

Konkurs za IZBOR I IMENOVANJE Generalnog direktora i Zamjenika generalnog direktora Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine

konkurs2017

17/03/2016

Konkurs za IZBOR I IMENOVANJE Zamjenika generalnog direktora Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine – Rukovodilac Filijale Mostar (ZATVORENO)

konkurs2016

18/05/2018

OGLAS O PRODAJI RABLJENE STALNE IMOVINE PUTEM LICITACIJE PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISMENIH PONUDA

Oglas

Kontaktirajte nas

Ako želite razgovarati s nama o općem upitu
ispunite donji obrazac i mi ćemo vas nazvati
unutar jednog radnog dana

Error: Contact form not found.

Novosti

More All

Novosti

Poštovani posjetioci, Na ovoj stranici možete vidjeti najnovije vijesti podjeljenje u nekoliko...

Javne Nabavke

Klijenti

bs_BABosnian