Institucionalni razvojIGA je osnovana u oktobru 1996. godine kao državna agencija sa ciljem implementacije projekta Svjetske banke za hitno pokretanje industrije, uz izdavanje garancija od političkog i ratnog rizika stranim investitorima i trgovcima. S obzirom da se tokom trajanja projekta nije dogodio ni jedan od osiguranih rizika, sredstva iz kredita Svjetske banke, koja su bila angažovana kao pokriće za garancije su oslobođena i postaju raspoloživa za podršku izvoznim preduzećima.


Tokom 1999. godine IGA započinje implementaciju drugog projekta Svjetske banke koji je usmjeren na pružanje podrške izvoznim preduzećima iz BiH. Raspoloživa kreditna sredstva se izvoznim preduzećima plasiraju kroz finansiranje pripreme izvoza, kao obezbjeđenje u cilju dobijanja garancija za ugovorene poslove u inostranstvu, te kao kapital za osiguranje izvoza i uvoza.


S obzirom da tražnja izvoznih preduzeća vremenom postaje sve veća, IGA pored sredstava od Svjetske banke obezbjeđuje i sredstva iz drugih izvora kao što su lokalne i inostrane banke, Lloyd’s i drugi evropski reosiguravatelji.


Parlament BiH 2004. godine donosi Zakon o Izvozno-kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine i time utvrđuje nastavak rada IGE kao državne izvozno-kreditne agencije sa osnivačkim kapitalom od 52 miliona KM. IGA djeluje kao samostalno, nedepozitno i neprofitno pravno lice u skladu sa principima o likvidnosti i osiguranju poslovanja bez gubitka.


bs_BABosnian